Włochy zasady wjazdu i obostrzenia COVID-19

Zasady wjazdu i obostrzenia - stan na 16.12.2021

Zasady wjazdu obowiązujące od 15.12.2021

OSOBY ZASZCZEPIONE I OZDROWIEŃCY

Obywatele Polski podróżujący do Włoch, którzy przez 14 dni przed podróżą przebywali w Polsce, muszą:

 1. Dokonać rejestracji przyjazdu na stronie EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) (euplf.eu). ORAZ
 2. Okazać w wersji papierowej lub elektronicznej Unijny Certyfikat Covid, który jest potwierdzeniem spełnienia jednego z poniższych warunków:
  • przyjęcia pełnego cyklu szczepień szczepionką zatwierdzoną przez Unię Europejską na minimum 14 dni przed wjazdem do Włoch (ważność certyfikatu szczepienia wynosi we Włoszech 9 miesięcy, przyjęcie dawki przypominającej przedłuża ważność certyfikatu);
  • przechorowania Covid-19 w okresie maksymalnie 6 miesięcy przed przyjazdem (kluczowa jest data wykonania pierwszego testu potwierdzającego zachorowanie) ORAZ
 3. Okazać negatywny wynik testu wymazowego na koronawirusa. Test antygenowy jest ważny 24 godziny, a test molekularny – 48 godzin.

Z obowiązku wykonania testu zwolnione są dzieci do szóstego roku życia. Starsze dzieci muszą wykonać test antygenowy (ważny 24 h) lub molekularny (ważny 48 h).

Nieszczepione dzieci powyżej 6 roku życia, które podróżują z zaszczepionym rodzicem są zwolnione z kwarantanny. Muszą jednak mieć wykonany test przed przyjazdem.

OSOBY NIEZASZCZEPIONE

Obywatele Polski podróżujący do Włoch, którzy przez 14 dni przed podróżą przebywali w Polsce, muszą:

 1. Dokonać rejestracji przyjazdu na stronie EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) (euplf.eu). ORAZ
 2. Okazać negatywny wynik testu wymazowego na koronawirusa. Test antygenowy jest ważny 24 godziny, a test molekularny – 48 godzin ORAZ
 3. Odbyć 5-dniową kwarantannę po przyjeździe ORAZ
 4. Okazać negatywny wynik wymazowego testu na koronawirusa wykonany na koniec kwarantanny.

Z obowiązku wykonania testu zwolnione są dzieci do szóstego roku życia. Starsze dzieci muszą wykonać test antygenowy (ważny 24 h) lub molekularny (ważny 48 h).

Nieszczepione dzieci powyżej 6 roku życia, które podróżują z zaszczepionym rodzicem są zwolnione z kwarantanny. Muszą jednak mieć wykonany test przed przyjazdem.

Jeśli w ciągu 14 dni poprzedzających podróż przebywało się w innym kraju niż Polska, należy dodatkowo sprawdzić zasady wjazdu obowiązujące w przypadku danego kraju. Możemy to sprawdzić na przygotowanej oficjalnej stronie, na której podajemy listę wszystkich krajów, w których przebywaliśmy w okresie 14 dni przed podróżą do Włoch (przejdź do strony).

Aktualne obostrzenia we Włoszech

Stan wyjątkowy do 31.03.2022

We Włoszech obowiązuje stan wyjątkowy, który umożliwia wprowadzanie nowych obostrzeń na poziomie krajowym i lokalnym. Kraj podzielony jest na cztery strefy (białą, żółtą, pomarańczową oraz czerwoną), które różnią się poziomem obostrzeń (w strefach oznaczonych kolorem białym są one najłagodniejsze). Informacje o zmianach stref podejmowane są na bieżąco, co tydzień, w oparciu o aktualną sytuację epidemiologiczną.

Należy brać pod uwagę możliwość zmiany obostrzeń w odwiedzanym regionie przed lub w trakcie pobytu. Na miejscu mogą być przeprowadzane kontrolne pomiary temperatury ciała (m.in. na lotniskach czy w hotelach).

Dalsze szczegółowe informacje na temat obostrzeń są dostępne na stronie rządowej.

UWAGA: nowe obostrzenia w okresie 6 grudnia 2021 – 31 marca 2022

W tym okresie na terenie całych Włoch obowiązują dodatkowe obostrzenia. W przypadku konsumpcji we wnętrzu lokalu gastronomicznego, korzystania z usług placówek opieki zdrowotnej, udziału w wydarzeniach publicznych, rozrywkowych, kulturalnych czy sportowych konieczne będzie okazanie certyfikatu covidowego (tzw. super green pass), który potwierdzi przyjęcie szczepienia (minimum 1 dawka, co najmniej 14 dni wcześniej) lub ozdrowienie (w okresie poprzednich 6 miesięcy). Negatywne testy na obecność koronawirusa nie będą w tych przypadkach akceptowane.

W przypadku korzystania z transportu publicznego lub z usług obiektów noclegowych niezbędny jest zwykły certyfikat covidowy (tzw. green pass). W tym przypadku poza szczepieniem i ozdrowieniem, akceptowane są także testy.

maseczka

Noszenie masek jest obowiązkowe dla osób powyżej szóstego roku życia w zamkniętych przestrzeniach w miejscach publicznych (w tym na wyciągach i w hotelach). Na zewnątrz maski nie są już obowiązkowe, choć powinniśmy je ze sobą nosić i nałożyć je, gdy niemożliwe będzie utrzymanie dystansu minimum 1 metra. Zalecane są maski FFP2.

hotel

Obiekty noclegowe są otwarte, a do zameldowania jest wymagany certyfikat covidowy (tzw. green pass), który potwierdzi zaszczepienie, ozdrowienie lub posiadanie negatywnego wyniku testu.

restauracja

Lokale gastronomiczne są otwarte. W przypadku konsumpcji wewnątrz lokalu wymagane jest okazanie certyfikatu covidowego (tzw. super green pass).  W tym przypadku akceptowane jest wyłącznie zaszczepienie przynajmniej jedną dawką (minimum 14 dni wcześniej) lub status ozdrowieńca (maksymalnie 6 miesięcy). Nie są akceptowane negatywne wyniki testu.

wyciągi

Obiekty narciarskie są otwarte. Korzystanie z wyciągów (koleje linowe, gondole, wyciągi krzesełkowe) jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania ważnego Unijnego Certyfikatu Covid. Na wyciągach pamiętajmy o noszeniu maseczek.

Osoby niezaszczepione

Wjazd do Włoch

Jeśli nie posiadamy certyfikatu poświadczającego przyjęcie pełnego cyklu szczepienia (minimum 14 dni po przyjęciu drugiej dawki w przypadku szczepionek dwudawkowych i jednej dawki w przypadku szczepionki Johnson) lub przechorowanie Covid-19 (w okresie 6 miesięcy poprzedzających podróż), przed wjazdem do Włoch powinniśmy wykonać test (molekularny lub antygenowy). Test powinien być wykonany maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem do Włoch w przypadku testu PCR oraz 24 godziny przed w przypadku testu antygenowego. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci, które nie ukończyły szóstego roku życia.

Po przyjeździe do Włoch musimy udać się na obowiązkową 5-dniową kwarantannę, na zakończenie której musimy powtórzyć test wymazowy na koronawirusa.

Pobyt na miejscu

Niektóre usługi (np. usługi transportowe lub noclegowe) są dostępne po okazaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Każda osoba, która ukończyła 12 lat ma obowiązek powtarzania testu po wygaśnięciu ważności poprzedniego testu. Dzieci w wieku 6-11,99 lat nie muszą powtarzać testów na miejscu. Możliwe jest wykonanie testu antygenowego (ważny 48 h) lub PCR (ważny 72 h). Testy są płatne, można je wykonać w ośrodkach zdrowia i aptekach.

W okresie od 6 grudnia 2021 do 31 marca 2022 wstęp do wybranych miejsc (np. restauracji, obiektów sportowych, obiektów kultury) czy udział w wydarzeniach sportowych, kulturalnych czy publicznych jest dostępny wyłącznie dla osób zaszczepionych lub posiadających status ozdrowieńca, po okazaniu certyfikatu covidowego.