• START
 • Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Załącznik nr …
- do Polityki Ochrony Danych Osobowych – Szkoła Tenisa i Narciarstwa LIVE SPORT, ul. Mirska 4, 04-247 Warszawa, 9521170933

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Szkoła Tenisa i Narciarstwa LIVE SPORT, ul. Mirska 4, 04-247 Warszawa, NIP 9521170933
 • Współadministrator danych w zakresie korzystania z portalu Facebook - Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland (dalej: Facebook)
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.livesport.com.pl
 • Fanpage - profil Administratora na portalu społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/szkola.livesport/
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony oraz Fanpage’a

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane dobrowolnie osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie - w tym formularza kontaktowego oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
 2. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie oraz na fanpage’u, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator oraz Facebook.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego bądź na portalu Facebook przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem, w związku z prowadzoną stroną oraz świadczonymi usługami a także działalnością marketingową.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz i prowadzenia Strony oraz Fanpage’a. Brak ich podania może skutkować brakiem możliwości korzystania ze Strony bądź Fanpage’a. Brak wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku uniemożliwi Administratorowi publikowanie zdjęć na stronie internetowej bądź portalu Facebook.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, podmiotów związanych umową o powierzenie przetwarzania danych jak również prawników, księgowych, dostawców hostingu i wszelkiego innego oprogramowania, świadczących inne usługi na rzecz Administratora.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:  W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie.
  Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
  • ​o prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
  • o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawo do przenoszenia danych, 
  • o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 
  • o prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
  • art. 6 ust. 1 a RODO - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  • art. 6 ust. 1 b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; np. windykacja, dane statystyczne, dochodzenie i obrona roszczeń
  • art. 6 ust. 1 c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, np. wobec organów państwowych
  • art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 6 ust. 1 a RODO-osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na rozpowszechnianie wizerunku
  • art. 6 ust 1 lit. c oraz 6 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 221 kodeksu pracy- przetwarzanie jest niezbędne do nawiązania i prawidłowego przebiegu procesu zatrudnienia,
  • art. 92 k ust. 2 pkt 2 g) ustawy o systemie oświaty- celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka biorącego udział w wypoczynku
 11. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz po ich zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z korzystania z usług Administratora.
 12. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 13. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy: wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 14. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 15. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji.
  Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
 16. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług, wysyłania informacji handlowych, kontaktu z klientami, celach marketingowych, archiwizacyjnych, statystycznych, windykacyjnych, spełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym obowiązków pracowniczych, prowadzenia Fanpage’a, wykonania umowy i realizacji praw i obowiązków z niej wynikających
 17. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 18. Państwa dane mogą być przekazywane do Państw trzecich w zakresie administrowania nimi przez Facebook.

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości

§ 4
Inne technologie

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
 2. W celu korzystania ze strony internetowej www.justdance.pl niezbędne jest posiadanie:
  • Urządzenia z dostępem do sieci Internet
  • Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
  • Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§ 5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§6
Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Macieja Dobrzyńskiego. 
  Autor nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie i Fanpage’u w całości lub części bez jej wyraźnej, uprzedniej zgody.
 2. Maciej Dobrzyński nie gwarantuje uzyskania żadnych efektów, nie odpowiada za warunki atmosferyczne podczas wyjazdu, a wszelkie zdjęcia publikowane na stronie i Fanpage’u stanowią jedynie przykład.